Oferta

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE:
- ubezpieczenia domów i mieszkań prywatnych,
- ubezpieczenia samochodowe: Auto Casco (AC), Odpowiedzialności Cywilnej (OC), Car Assistance,  Zielona Karta, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej oraz Informacji Prawnej, Straty Finansowej, ubezpieczenie NNW,
- ubezpieczenia turystyczne,
- pakiety Assistance,
- ubezpieczenia małego biznesu,
- ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i OC zawodowego,
- ubezpieczenie ochrony prawnej,
- ubezpieczenia rolne,
- gwarancje finansowe.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
- ubezpieczenia na życie i dożycie,
- ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi,
- ubezpieczenia na życie ze składką jednorazową,
- ubezpieczenie na życie Life Casco,
- ubezpieczenia grupowe dla pracowników,
- indywidualne ubezpieczenie zdrowotne,
- grupowe ubezpieczenia na życie,
- pracownicze programy emerytalne,
- ubezpieczenia zdrowotne.

EMERYTURA:
- OFE Otwarty Fundusz Emerytalny,
- IKE Indywidualne Konto Emerytalne,
- IKE z funduszami inwestycyjnymi,
- IKE z ubezpieczeniem na życie.

INWESTYCJE:
- Fundusze inwestycyjne,
- IKE z funduszami inwestycyjnymi,
- Program Systematycznego Oszczędzania Allianz Progres,
- Pracownicze Programy Emerytalne.